Grønne løsninger for bygg-og anleggsplasser

En helelektrisk og fossilfri bygg- og anleggsplass er fremtiden. SATEMA har løsningene.

fossilfrie-byggeplasser

Vi leverer allerede lysmaster med batteriløsninger og solcellepanel samt elbillader for bruk i midlertidige anlegg som bidrar til en grønnere hverdag.

Vi jobber med å tilby løsninger med stasjonære eller portable batteribanker.

For ytterligere informasjon, kontakt Produktutvikler Fredrik Gaptjern på telefon 40413303 eller e-post fredrik.gaptjern@satema.no